IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

EUGENIUSZ AST 1931 - 1997

JERZY BUSZKIEWICZ 1930 -2000

JAN KONRAD STAWIARSKI 1931- 2009

ANDRZEJ JEZIORKOWSKI 1931 -

ANDRZEJ GAŁKOWSKI 1926 -