Kontakt

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
ul. Drewsa 17
61-606 Poznań

tel. 61 825 73 26
kom. 601 716 250

adres email: czaspsych@gmail.com

NIP: 972-08-09-094
REGON: 631047190

konto bankowe: PKO BP SA O/5 w Poznaniu
nr konta: 75 1020 4027 0000 1202 0360 1077

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. KRS: 0000076464