Uroczyste sejse

UROCZYSTE SESJE

KOMISJI URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PAN

ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM MEDALU NATURA TUTELA

Medal pamiątkowy Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN Oddział w Poznaniu NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINUM PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS został ufundowany przez Maurę i Lecha Zimowskich. Pomysłodawcą formy medalu był prof. Lech Zimowski, a wykonawcą dzieła medalierskiego prof. Józef Stasiński. Kapituła Medalu przyznaje to wyróżnienie w imieniu Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu osobom, które wykazały się licznymi inicjatywami i aktywnościami na rzecz zachowywania obszarów chronionej natury w Europie oraz zachowywania i odnowy małych zabytkowych miast, jak również dla rozwoju gospodarki regionalnej. Medale przyznawane są w dwóch kategoriach, a mianowicie w kategorii zwykłej oznaczanej numeracją arabską oraz w kategorii nadzwyczajnej oznaczanej numeracją rzymską. W kategorii z numeracją arabską przyznano 136 medali laureatom z całego świata, a w kategorii z numeracją arabską cztery medale.

Medal pamiątkowy Naturae Tutela Res Necessaria HominumPro Regionalibus et Urbanis Studiis wykonany przez prof. Józefa Stsińskiego

Medal oznaczony rzymską I został przyznany i wręczony w imieniu Komisji Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na audiencji w Watykanie 28 maja 2003 roku przez Maurę i Lecha Zimowskich.

Papież Jan Paweł II I M.Zimowska (Członek Kapitu ly medalu Natura Tutela) i Lech Zimowski (przewodniczący Komisji) podaczas wręczania medalu na audiencji w Watykanie 28 maja 2003 roku.

Lista uroczystych sesji odbytych przez Komisję Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu w latach 2010 – 2015 w związku z przyznaniem medalu Naturae Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus et Urbanis Studiis

Uroczystość wręczenia Medalu Pamiątkoweg Naturae Tutela Res Necessaria Hominum
Pro Regionalibus et Urbanis Studiis Jego Magnificencji Profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi ADAMOWI HAMROLOWI Rektorowi Politechniki Poznańskiej. Uroczystość odbyła się w dniu 19 maja 2011r. o g. 13:00w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniuprzy ul. Wieniawskiego 17/19. Laudację wygłosił Prof. zw. dr habil. inż. Andrzej Ryżyński.

noworoczne otwarte zebranie Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 16 lutego (czwartek) 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie PAN w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19 sala 311. wręczenie Medali Pamiątkowych „NATURAE TUTELA RESNECESSAR1A HOM1NUM. PRO REGIONALIBUS ET URBAN1S STUDJ1S" osobom uprzednio nominowanym - Prof. zw. dr habil. inż. BOGDAN NEY, Członek rzeczywisty PAN (Warszawa) Prof, nadzw. dr n.geo. KAZIMIERZ MARCINIAK, Rektor WSG w Bydgoszczy (Toruń) Dr n.ekon. ANDRZEJ GAWROŃSKI, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów (Poznań) Mgr n.ekon. BOLESŁAW MITRĘGA, Senior Stow. Absolw. WSHM, WSE, UG (Gdynia) inżynierom, architektom, planistom z PP (Poznań) Dr inż. arch. MICHAŁ ANK1ERSZTAJN Dr habil. inż. ZBIGNIEW BAGIEŃSK1 Dr inż. arch. PRZEMYSŁAW BISKUPSKI Dr n. hum. HANNA GRZESZCZUK BRENDEL Dr inż. arch. GRAŻYNA KODYM KOZACZKO Dr inż. arch. BORYS S1EWCZYŃSKI Dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK Dr inż. arch. WALDEMAR SZESZUŁA

W dniu 24 maja (czwartek) 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie PAN w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19 odbyła się Sesja uroczysta upamiętniająca JUBILEUSZ 40-LECIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ODDZIAŁ W POZNANIU (1972 – 2012), podczas której wręczono medale pamiątkowe NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINIUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS osobom uprzednio nominowanym z Wielkopolski Prof, dr habil. nauk społ. ANDRZEJOWI KWILECKIEMU z UAM Poznań, Mgr inż. architektowi WITOLDOWI MILEWSKIEMU z SARP Poznań, Mgr MARIANOWI MARKOWI PRZYBYLSKIEMU, Prezesowi Zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej w Poznani. Na tej samej sesji wręczono medale pamiątkowe NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINIUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS z zagranicyProf. zw. architekt DIMITRIJE MLADENOVIC, University Belgrad, Serbia Prof. Dr. architekt RUI BROCFIADO, Institute Piaget, Portugal.

W dniu 15 grudnia 2012 roku o godzinie 14:00 w siedzibie PAN w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 17/19 odbyła się uroczystość wręczenia medalu pamiątkowego NATUREA TUTELA RES NECESSARIA HOMINUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS przyznanego przez Komisję Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu DR. JANOWI KULCZYKOWI w uznaniu licznych inicjatyw i zasług dla urbanistyki i planowania przestrzennego

W dniu 6 lipca 2013 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PAN w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19 odbyło się wręczenie medalu pamiątkowego NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINIUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS Prof, dr habi. inż. Stefanowi Trzcielińskiemu. Mowę laudacyjną wygłosił prof. Dr hab. Augustyn Bańka, viceprzewoadniczący Komisji.

Serdecznie zapraszam na wiosenne zebranie komisji urbanistyki i planowania przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, które odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie PAN w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 17/19, sala 208. Wręczenie Madalu Pamiątkowego "NATURAE TUTELA RESNECESSARIA HOMINUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS" Panu doktorowi inż. bud. JÓZEFOWI WŁOSKOWI, Członkowi Komisji, Świebodzin, Lubuskie Laudatio - Andrzej Ryżyński, Józef Stasiński, Lech Zimowski Wystąpienie - Expose Laureata

nadzwyczajne zebranie Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, w sobotę 14.12.2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie PAN w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 17/19 WRĘCZENIE Medalu Pamiątkowego „NATURAE TUTELA RES NECESSARIA HOMINUM. PRO REGIONALIBUS ET URBANIS STUDIIS" Zarządowi AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA i AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SA z siedzibą w Poznaniu ul. Dziadoszańska 10 a także Panu mgr inż. ANDRZEJOWI LEWANDOWICZOWI wiceprezesowi AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA oraz Panu mgr ROBERTOWI M. NOWAKOWI wiceprezesowi AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA i prezesowi AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SA LAUDACJE dr inż. Włodzimierz Łęcki, prof, dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, prof, dr hab. Lech Zimowski

w sobotę 11 stycznia 2014 r., o godz. 12.00 w siedzibie PAN w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19 Panu mgr inż. Andrzejowi Billertowi z Poznania oraz Panu dr habil. sztuki Tomaszowi Matusewiczowi z Poznania ' Laudacje prof. L. Zimowski, dr inż. W. Łęcki, prof. J. Stasiński

Serdecznie zapraszam na nadzwyczajne zebranie Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia (sobota) 2014 r, o godz 12 00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Oddziału w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 Wręczenie - kapitanowi jachtowej żeglugi wielkiej, magistrowi inżynierowi elektroniki Panu Krzysztofowi Baranowskiemu, twórcy polskiej szkoły pod żaglami - Medalu pamiątkowego Laudacje - prof, dr hab. n. geogr, Andrzej Mizgajski prof, dr hab. n. społ, Augustyn Bańka prof. UA dr hab. inz arch. Robert

18 października 2014 (sobota) o godz. 13.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 Wręczenie Panu Magistrowi LUDWIKOWI ZAWIŚLAKOWI wieloletniemu przewodniczącemu Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni/Sopocie, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego

zebranie Komisji Urbanistyki-i Planowania Przestrzennego Oddziału PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 14.11.2015 (sobota) o godz. 13.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19, w klubie PAN Panu prof, dr hab. n. farm. Michałowi Umbreitowi Medalu Pamiątkowego „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Regionalibus et Urbanis Studiis”

Serdecznie zapraszam na nadzwyczajne, zebranie Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2015 (sobota) o godz. 13.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 Panu profesorowi nadzw. dr hab. inż. Jackowi Pielesze Medalu Pamiątkowego „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Regionalibus Et Urbanis Studiis”