Zakup książek i czasopism

Zakupu książek i czasopism można dokonać wysyłając zamówienie na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
ul. Drewsa 17
61-606 Poznań

adres email: czaspsych@gmail.com