GENERAL INFORMATION

The Psychological Journal is a semi-annual scientific magazine issued by the Society for Psychology & Architecture, in co-operation with the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.

Address:

Psychological Journal
Society for Psychology & Architecture
Drewsa 17,  61-620 Poznań Poland

Email: czaspsych@gmail.com
www.psychologicaljournal.pl
© Copyright by Psychological Journal, Poznań, Poland.
ISSN 1425-6460

Nowości

 1. O pewnym rozwiązaniu problemu nauczania diagnozy psychologicznej

  Autor:
  Władysław Jacek Paluchowski
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 2. do koszyka

 3. Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia w diagnozie psychologicznej

  Autor:
  Katarzyna Stemplewska-Żakowicz
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 4. do koszyka

 5. do koszyka

 6. Interwencja edukacyjna czyli jak przekonać Gadziów, że nie każdy Cygan kradnie konie

  Autor:
  Małgorzata Wójcik, Katarzyna Popiołek
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 7. Regiony mentalne w mapach poznawczych środowiska zamieszkania

  Autor:
  Aleksander Hauziński, Augustyn Bańka
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 8. Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego

  Autor:
  Stanisław A. Witkowski, Magdalena Slazyk-Sobol
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 9. do koszyka

 10. do koszyka

 11. do koszyka

 12. Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowoąci O. Kernberga

  Autor:
  Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek, Tomasz Besta
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 13. Pięcioczynnikowy model osobowości a profile psychopatii w grupie nieprzęstępczej

  Autor:
  Jarosław Groth, Lidia Cierpiałkowska
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 14. do koszyka

 15. do koszyka

 16. do koszyka

 17. do koszyka

 18. Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD

  Autor:
  Lipowska Małgorzata, Rasmus Anna
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 19. do koszyka

 20. Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia wybrane problemy

  Autor:
  Malgorzata Dobrowolska
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 21. do koszyka

 22. do koszyka

 23. do koszyka

 24. Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga

  Autor:
  Lidia Cierpiałkowska, Monika Marszał
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 25. Płeć psychologiczna, obraz ciała i poczucie samotności kobiet po otrzymaniu rozpoznania zespołu Turnera

  Autor:
  Zofia Dołęga, Anna Turek, Tomasz Irzyniec, Wacław Jeż
  Cena:
  0.00 zł

  do koszyka

 26. Poczucie granic ciała i jego implikacje dla kondycji zdrowotnej człowieka

  Autor:
  Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 27. do koszyka

 28. do koszyka

 29. Jak psychologowie oceniają wiarygodność świadków

  Autor:
  Mirosław Draheim
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 30. do koszyka

 31. Problem autorytetu z perspektywy psychologicznej

  Autor:
  Lucyna Bakiera
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 32. do koszyka

 33. Kompetencje diagnotyczne psychologa i ich obraz

  Autor:
  Władysław Jacek Paluchowski
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 34. Badanie trafności egzaminu z przedmiotu "Diagnoza psychologiczna"

  Autor:
  Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 35. do koszyka

 36. do koszyka

 37. do koszyka

 38. do koszyka

 39. Empowerment w ujęciu procesualnym

  Autor:
  Dorota Kanafa-Chmieleska
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 40. Etyka pracy jako zmienna psychologiczna

  Autor:
  Damian Grabowski
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 41. do koszyka

 42. do koszyka

 43. do koszyka

 44. do koszyka

 45. do koszyka

 46. do koszyka

 47. do koszyka

 48. do koszyka

 49. do koszyka

 50. Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych

  Autor:
  Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka, Agata Diec
  Cena:
  0.00 zł

  do koszyka

 51. do koszyka

 52. W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym

  Autor:
  Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
  Cena:
  0.00 zł

  do koszyka

 53. do koszyka

 54. Pytania testowe i zachowania studentów: analiza testu wiadomosci z "Diagnozy psychologicznej"

  Autor:
  Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 55. Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania

  Autor:
  Władysław Jacek Paluchowski, Magdalena Kowalewska, Anna Słysz
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 56. Metoda symulowanego klienta w nauczaniu diagnostyki klinicznej w psychologii

  Autor:
  Bartosz Zalewski, Maja Filipiak, Monika Tarnowska
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 57. do koszyka

 58. Myślenie strategiczne w relacji do preferowanych wzorców kierowania

  Autor:
  Jolanta Babiak, Beata Bajcar, Czesław S. Nosal
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 59. Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej przesłanki dla praktyki dydaktycznej

  Autor:
  Maja Filipiak, Monika Tarnowska, Bartosz Zalewski
  Cena:
  5.00 zł

  do koszyka

 60. do koszyka

 61. do koszyka