WSPÓŁPRACA Z PAN

 • KOMISJA URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  1. Informacje ogólne (Cele i misja Komisji)
  2. Kadencja i władze Komisji
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Posiedzenia Komisji
  2. Sympozja Komisji
  3. Wspólne przedsięwzięcia SPiA oraz Komisji
   1. Założenia współpracy

    (Opis oraz jej efekty w formie aktywności publikacyjnej i konferencyjnej członków)

   2. Publikacje

    (a – efekty główne obejmujące wydawanie Wydawnictwa ciągłego Zachowanie, Środowisko, Architektura; b – efekty towarzyszące a aktywności na niwie publikacyjnej oraz konferencyjnej członków w obszarze psychologii, urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury)

 • MISCELLANEA
 • PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOMISJI
 • IN MEMORIAM